OBCHODNÍ PODMÍNKY 

UFO BURGERObecné informace:

Kupující – fyzická nebo právnická osoba, která si objednala zboží (potraviny a nápoje a jeho dovoz přes internetový obchod www.ufoburger.cz prostřednictvím elektronického formuláře. Spotřebitel – kupující fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu povolání uzavírá smlouvu s UFO BURGER nebo s ní jinak jedná. 

Předmět činnosti:

Předmětem činnosti je výroba a následný rozvoz pokrmů a potravinářského zboží do blízkého okolí dané provozovny. UFO BURGER provozuje Contevillo s.r.o., Hlavní třída 904/8, 78701 Šumperk. 

Otevírací doba a rozvoz: 

Provozovna UFO BURGER má pevně stanovenou otevírací dobu, která může být změněna. Telefonické a on-line objednávky se přijímají v otevírací době, a to do uvedené provozní doby. UFO BURGER si vyhrazuje právo stanovit minimální výši objednávky dle rozpisu a právo nerozvážet do některých oblastí nad uvedenou oblast rozvozu. Osobní odběr na provozovně není omezen minimální výší objednávky.

Platební podmínky:

Za produkty a služby je možno platit v hotovosti, bankovním převodem nebo prostřednictvím platební brány Global Payment. Veškeré platby jsou prováděny v české měně (CZK) anebo Eurech (EUR) dle aktuálního kurzu provozovny. 

Produkty: 

Nápoje se rozváží pouze s hlavním jídlem, rovněž tak porcované dezerty a zmrzliny. Alkoholické nápoje neprodáváme osobám mladším osmnácti let. V provozovnách UFO BURGER nejsou oddělené pracovní plochy pro zpracování různých druhů potravin, stopové množství alergenů se bude teoreticky vyskytovat ve všech potravinách. Každý produkt obsahuje ingredience v obvyklém množství dle naší receptury. Zákazník si při objednávce může každý produkt upravit přidáním ingredience/ingrediencí navíc za příplatek. Výměna ingrediencí není možná kompenzací ceny, ingredience navíc je vždy za plný příplatek uvedený na eshopu i v případě, že je původní ingredience u produktu nahrazována jinou.

Dodací podmínky:

UFO BURGER se snaží doručit objednané produkty a zboží v co nejkratší době. Doba dodání je od 30 minut do 90 minut. V případě, že nastanou situace, které přímo ovlivní zpoždění dodávky (dopravní komplikace, nehoda, zhoršené povětrnostní vlivy atd.), může dojít k opoždění objednávky. V tomto případě podá pracovník příjmu objednávek informace o čase dodání. Za zpoždění, či nedodání zaviněné třetí osobou (krádež, výpadek energií, přerušení dodávky vody atd.), nemůže UFO BURGER nést odpovědnost, a proto toto není důvodem oprávněné reklamace. Veškeré provedené objednávky jsou závazné a kupující je povinen za objednané zboží zaplatit celkovou cenu. Objednávku doručujeme ke vchodovým dveřím. Cena dopravného se může lišit v závislosti na vzdálenosti či časové náročnosti dojezdu od provozovny na adresu doručení. O ceně dopravného a době doručení je zákazník předem informován na webu v záhlaví košíku. Zákazník má možnost osobního vyzvednutí objednávky na provozovně zdarma.

Reklamace a odstoupení od kupní smlouvy

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit. UFO BURGER doporučuje na místě zkontrolovat, jestli doručené zboží souhlasí s objednávkou. Pokud je cokoliv v nepořádku, je zapotřebí neprodleně zavolat na pobočku, kde byla objednávka uskutečněna. Pokud nebyly dodrženy obchodní podmínky naší firmy, či kvalita jídla, bude nabídnuta výměna za nový produkt, nebo patřičná sleva z příští objednávky či jiná alternativa. Nová objednávka bude dodána v co nejkratším termínu, dle dohody s klientem. Produkt lze reklamovat pouze v den, kdy byl zakoupen. Na reklamované objednávky z předchozích dní nelze brát zřetel. Reklamace prosím řešte ihned telefonicky na daném telefonním čísle provozovny. 

Řešení sporů 

Otázky neupravené těmito Obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními platných právních předpisů České republiky. Zákazník má v mimosoudním řešení právo obrátit se na třetí stranu, tou třetí stranou je Česká obchodní inspekce: www.coi.cz. Podáním objednávky dává Zákazník souhlas k monitorování elektronických i telefonických objednávek. V případě sporu o objednávku nebo její obsah má UFO BURGER právo takovýto záznam použít. Nejpozději po uplynutí tří měsíců ode dne objednávky se UFO BURGER zavazuje tyto záznamy zničit. UFO BURGER není oprávněn použít záznam pro jiné než výše uvedené účely. 

Ochrana osobních údajů 

Při zpracování osobních údajů jsou dodržovány zásady zákonnosti zpracování osobních údajů a se zaměřením na zákonnost, korektnost, transparentnost, omezení účelu, minimalizaci údajů, přesnost, omezení uložení, integritu a důvěrnost osobních údajů. Zpracování osobních údajů podléhá zásadám zpracování osobních údajů GDPR (odkaz), které má kupující uveřejněny v objednávce.